คริสมาส 3 วัน

Posted on December 22, 2006

0


เนื่องจากวันคริสมาส เป็นวันที่ผมชอบที่สุดในปี
ปีนี้จึงได้หาวิธี ยืดคริสมาสออกเป็น 3 วัน
จะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้
ถ้าใครใช้ WindowsXP ให้ลอง double click ตรงนาฬิกาขวาล่าง ของจอ
มันจะขึ้น dialog นึง ชื่อว่า "Date and Time Properties"
ให้เลือก tab ที่ชื่อว่า "Time Zone"
สำหรับคนที่ set เวลาเป็น กรุงเทพ จะเห็นมันเขียนว่า GMT +07.00
แปลว่า เราเร็วกว่า GMT 7 ชั่วโมง
(GMT ย่อมาจาก Greenwich Mean Time เป็นชื่อเมืองหรืออะไรก็ไม่ทราบ)
พอจะเห็นภาพกันบ้างไหม
แดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งเห็นพระอาทิตย์เป็นประเทศแรกของโลกมีเวลา
GMT + 13.00
แปลว่า วันของมัน เริ่มเร็วกว่า วันของประเทศไทย 6 ชั่วโมง
ส่วนประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ตก เป็นคนสุดท้าย มีเวลา
GMT – 12.00
แปลว่า พระอาทิตย์ตก หลังประเทศไทย ถึง 19 ชั่วโมง
เห็นอะไรดีๆบ้างหรือยัง เพื่อน
วันคริสมาสของเรา หมายรวมไปถึง คริสมาส eve และ คริสมาส
เพราะฉะนั้น ได้ข้อสรุปดังนี้
ประเทศแรกที่เห็นดวงอาทิตย์ จะเริ่มวันคริสมาส eve (เริ่มต้นวันที่ 24 ธันวา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)
ส่วนประเทศสุดท้ายที่เห็นดวงอาทิตย์ตก จะสิ้นสุดวันคริสมาส (หมดวันที่ 25 ธันวา) ในวันที่ 26 ธัรวาคม 19.00 น. (เวลาในประเทศไทย)
เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่สนใจเวลาพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก เฉพาะในประเทศไทย
แต่คิดรวมไปถึงทั่วโลกว่า ฉลองคริสมาสกันถึงไหน
เราก็จะมีคริสมาสได้ตั้งแต่
23 ธันวาคม 18.00 ถึง 26 ธันวาคม 19.00
3 วันเศษๆเลยนะเพื่อน!!!
Merry Christmas เว้ย!!!!
Posted in: Uncategorized